Polityka prywatności

Benel B.V. | Namiot-czatownia.pl ("my" oraz słowa "nasz" i "nas" będą interpretowane odpowiednio) zobowiązuje się do ochrony i poszanowania prywatności użytkownika.

Niniejsza polityka (wraz z naszymi warunkami użytkowania, warunkami dostawy i wszelkimi innymi dokumentami, o których mowa w niniejszej polityce) określa podstawę przetwarzania przez nas wszelkich danych osobowych, które zbieramy od użytkownika lub które użytkownik nam przekazuje. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami w celu zrozumienia naszych poglądów i praktyk dotyczących danych osobowych użytkowników oraz sposobu ich przetwarzania. Dla celów Ustawy o ochronie danych z 1998 r. (Ustawa), administratorem danych jest Benel BV | Namiot-czatownia.pl, spółka, w tym nasi następcy i cesjonariusze, zarejestrowana w Hoogeveen, Holandia. Nasza siedziba znajduje się pod adresem Buitenvaart 1127a, 7905 SE Hoogeveen, Holandia, a nasz numer rejestracyjny to 5003567.

Informacje, które możemy zbierać od użytkownika

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane o użytkowniku: - Informacje, które użytkownik podaje, wypełniając formularze na naszej stronie www.buteophotogear.com (nasza strona). Obejmuje to informacje podane podczas rejestracji w celu korzystania z naszej witryny, subskrypcji naszych usług, publikowania materiałów lub żądania dalszych usług. Możemy również poprosić użytkownika o podanie informacji podczas zgłaszania problemu z naszą witryną.

- Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami, możemy przechowywać zapis tej korespondencji.

- My (i nasze podmioty stowarzyszone w naszym imieniu) możemy również poprosić użytkownika o wypełnienie ankiet, które wykorzystujemy do celów badawczych, chociaż użytkownik nie musi na nie odpowiadać.

- Szczegóły transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej witryny i realizacji zamówień.

- Szczegóły dotyczące wizyt użytkownika w naszej witrynie, w tym między innymi dane o ruchu, dane o lokalizacji, blogi internetowe i inne dane komunikacyjne, niezależnie od tego, czy są one wymagane do naszych własnych celów rozliczeniowych, czy też nie, oraz zasoby, do których użytkownik uzyskuje dostęp.

Adresy IP

Możemy gromadzić informacje o komputerze użytkownika (w tym, jeśli jest dostępny, adres IP, system operacyjny i typ przeglądarki) w celu administrowania systemem i zgłaszania zbiorczych informacji naszym reklamodawcom. Są to dane statystyczne dotyczące działań i wzorców przeglądania naszych użytkowników i nie identyfikują żadnej osoby.

Pliki cookie i inne dane

Z tego samego powodu możemy uzyskać informacje o ogólnym korzystaniu z Internetu przez użytkownika za pomocą pliku cookie, który jest przechowywany w przeglądarce lub na dysku twardym komputera użytkownika. Pliki cookie zawierają informacje przesyłane na dysk twardy komputera użytkownika. Pomagają nam one ulepszać naszą witrynę i dostarczać lepsze i bardziej spersonalizowane usługi. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są niezbędne do działania witryny. Rejestrując się u nas lub kontynuując korzystanie z naszej witryny, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez nas z plików cookie. Pliki cookie są powszechnie stosowane w celu umożliwienia działania stron internetowych lub ich wydajniejszej pracy, a także w celu dostarczania informacji właścicielom witryny.

Te pliki cookie umożliwiają nam - Rozpoznać użytkownika po powrocie na naszą stronę. - Umożliwienie korzystania z naszej witryny w sposób, który sprawia, że przeglądanie jest wygodniejsze, na przykład poprzez umożliwienie przechowywania produktów w elektronicznym koszyku między wizytami. Jeśli zarejestrujesz się u nas lub wypełnisz nasze formularze online, użyjemy plików cookie, aby zapamiętać Twoje dane podczas bieżącej wizyty i wszelkich przyszłych wizyt, pod warunkiem, że plik cookie nie został usunięty w międzyczasie. Pliki cookie można zablokować, aktywując odpowiednią opcję w przeglądarce. Jeśli jednak użytkownik użyje opcji przeglądarki, aby zablokować wszystkie pliki cookie (w tym niezbędne pliki cookie), może nie być w stanie uzyskać dostępu do całości lub części naszej witryny. O ile użytkownik nie dostosował opcji przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasz system będzie wysyłał pliki cookie, gdy tylko użytkownik odwiedzi naszą witrynę. Z wyjątkiem niezbędnych plików cookie, wszystkie pliki cookie wygasają po 1 roku. Używamy również sygnałów nawigacyjnych (czasami określanych jako 1x1 piksel GIF) i/lub znaczników akcji, aby pomóc w dostarczaniu plików cookie.

Gdzie przechowujemy dane osobowe użytkowników

Wszystkie przekazywane nam informacje są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach. Wszelkie transakcje płatnicze będą szyfrowane przy użyciu technologii SSL. Jeśli użytkownik otrzymał od nas (lub sam wybrał) hasło umożliwiające mu dostęp do określonych części naszej witryny, jest on odpowiedzialny za zachowanie poufności tego hasła. Prosimy o nieudostępnianie nikomu hasła. Niestety, przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkownika, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych do naszej witryny; każda transmisja odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Po otrzymaniu informacji od użytkownika zastosujemy rygorystyczne procedury i zabezpieczenia, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Wykorzystanie informacji

Wykorzystujemy informacje przechowywane na temat użytkownika w następujący sposób:

- aby zapewnić, że zawartość naszej witryny jest prezentowana w najbardziej efektywny sposób dla użytkownika i jego komputera;

- w celu dostarczania użytkownikowi informacji, produktów lub usług, o które użytkownik prosi lub które naszym zdaniem mogą go zainteresować, w przypadku gdy użytkownik wyraził zgodę na kontakt w takich celach;

- wykonywanie naszych zobowiązań wynikających z umów zawartych między nami a użytkownikiem;

- umożliwienia użytkownikowi udziału w interaktywnych funkcjach naszego serwisu, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę; oraz

- powiadamiania użytkownika o zmianach w naszych usługach.

Jeśli użytkownik jest nowym klientem i zezwalamy wybranym stronom trzecim na wykorzystywanie jego danych, my (lub one) będziemy kontaktować się z nim drogą elektroniczną wyłącznie za jego zgodą.

Jeśli użytkownik nie chce, abyśmy wykorzystywali jego dane w ten sposób lub przekazywali jego dane stronom trzecim w celach marketingowych, powinien skontaktować się z nami za pośrednictwem info@benel.nl lub Benel BV | Buteo Photo Gear, Buitenvaart 1127a, 7905 SE Hoogeveen, Holandia lub skorzystać z funkcji rezygnacji lub wypisania się z subskrypcji dostępnych w odpowiedniej komunikacji marketingowej (jeśli dotyczy).

Nie ujawniamy informacji o możliwych do zidentyfikowania osobach naszym reklamodawcom, ale możemy przekazywać im zbiorcze, zanonimizowane informacje o naszych użytkownikach. Możemy również wykorzystywać takie zbiorcze informacje, aby pomóc reklamodawcom dotrzeć do odbiorców, do których chcą dotrzeć. Możemy wykorzystać dane osobowe, które zebraliśmy od użytkownika, aby umożliwić nam spełnienie życzeń naszych reklamodawców poprzez wyświetlanie ich reklam docelowym odbiorcom.

Ujawnianie informacji o użytkowniku

Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika dowolnemu członkowi naszej grupy, co oznacza nasze spółki zależne, naszą ostateczną spółkę holdingową i jej spółki zależne, zgodnie z definicją zawartą w sekcji 1159 brytyjskiej ustawy o spółkach z 2006 roku.

Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika stronom trzecim:

- w przypadku, gdy sprzedajemy lub kupujemy jakąkolwiek firmę lub aktywa, w którym to przypadku możemy ujawnić dane osobowe użytkownika potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej firmy lub aktywów; Polityka prywatności

- jeśli Greentree64 | Buteo Photo Gear. lub zasadniczo wszystkie jej aktywa zostaną nabyte przez stronę trzecią, w którym to przypadku dane osobowe przechowywane przez nią na temat jej klientów będą jednym z przekazywanych aktywów; lub

- jeśli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych użytkownika w celu spełnienia jakiegokolwiek obowiązku prawnego lub w celu wyegzekwowania lub zastosowania naszych warunków użytkowania lub warunków dostawy i innych umów; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Greentree64 | Buteo Photo Gear, naszych klientów lub innych osób, w tym wymiany informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego.

Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo poprosić nas o nieprzetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Zazwyczaj poinformujemy użytkownika (przed zebraniem jego danych), jeśli zamierzamy wykorzystać jego dane do takich celów lub jeśli zamierzamy ujawnić jego dane stronom trzecim do takich celów. Użytkownik może skorzystać z prawa do uniemożliwienia takiego przetwarzania, zaznaczając określone pola w formularzach, których używamy do gromadzenia jego danych. Użytkownik może również skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem info@benel.nl.

Dostęp do informacji

Ustawa daje użytkownikowi prawo dostępu do informacji przechowywanych na jego temat. Prawo dostępu może być wykonywane zgodnie z ustawą. Każdy wniosek o dostęp może podlegać opłacie w wysokości 10 GBP w celu pokrycia naszych kosztów związanych z dostarczeniem użytkownikowi szczegółowych informacji na jego temat.

Zmiany w naszej polityce prywatności

Wszelkie zmiany, które możemy wprowadzić do naszej polityki prywatności w przyszłości, zostaną opublikowane na tej stronie i, w stosownych przypadkach, powiadomione pocztą elektroniczną.

Kontakt

Pytania, komentarze i prośby dotyczące niniejszej polityki prywatności są mile widziane i powinny być kierowane na adres info@benel.nl.

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony, Team Namiot-czatownia.pl

© 2022 - 2024 Namiot-czatownia.pl | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore